Kubki z nadrukiem dla najlepszych uczniów

Kubki z nadrukiem
Kubki z nadrukiem

Nagrody dla uczniów są znane już od bardzo wielu lat. Ich szczególnym zadaniem jest oczywiście nagrodzenie wysiłku ucznia w naukę a także zmotywowanie do dalszej nauki. Okazją do wręczania nagród jest najczęściej koniec roku szkolnego. Nie oznacza to jednak, że ma być to jedyna okazja do nagrodzenia uczniów. Praktyka nauczycielska wskazuje bowiem, że im dzieci częściej otrzymują informację zwrotną o poziomie ich nauki, tym łatwiej motywują się do osiągania kolejnych sukcesów szkolnych, a tym samym do zwiększania poziomu pracy.

Nagrody dla najlepszych sportowców

Psychologia sportu jednoznacznie wskazuje, że rywalizacja jest najlepszym motywatorem do lepszego i wydajniejszego treningu. Na ogólny sukces sportowca ma jednak wpływ również możliwość zdobycia nagrody dla najlepszego zawodnika. Pokonanie rywalizujących ze sobą uczestników zawodów jest tylko połową sukcesu. Jego uwieńczeniem jest stanięcie na podium i odebranie zasłużonej nagrody. To właśnie to zjawisko powinno być często wykorzystywane przez nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów dzieci i młodzieży. Oczywistym jest, że szkoły nie posiadają odpowiednio wysokich funduszy na kupowanie drogich medali i pucharów dla swoich szkolnych sportowców, a ponadto nie każdy rodzaj zawodów jest na tyle prestiżowy, by zwycięzców honorować pucharami. W ramach szkolnych rozgrywek sportowych idealne są Kubki z nadrukiem okolicznościowym jako nagrody dla najlepszych. Zwykle koszt wyprodukowania takich kubków jest niewielki, a radość z ich otrzymania na pewno bezcenna.

Wspomniane kubki z nadrukiem dla szkolnych sportowców mogą być personalizowane, czyli mieć nadrukowane imię ucznia, ale równie dobrze przyjmowane są kubki z nadrukiem nazwy zawodów i rodzaju zajętego miejsca. Tego rodzaju nagrody dzieci traktują jako swoiste trofea.

Nagrody za osiągnięcia w nauce

Podobnie jak za osiągnięcia sportowe można, nawet powinno się nagradzać uczniów za szczególne osiągnięcia w innych dziedzinach nauki. Wspomniane wyżej kubki z nadrukiem mogą być nagrodami za udział w szkolnych konkursach i olimpiadach, a także mogą stanowić upominki dla dzieci, które przeczytały najwięcej lektur, lub które opuściły najmniej godzin lekcyjnych.